Leszno

Izolacja dachu Leszno.

Natrysk pianki otwartokomórkowej POLYCHEM SYSTEMS PUREX NG-0808NF-B2.