JAK PRZYGOTOWAĆ PODDASZE POD NATRYSK PIANKI

Zalecane czynności przed aplikacją pianki:
1. Koniecznie trzeba zaślepić otwory pomiędzy murłatą a połacią dachu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Zaleca się zamontowanie wieszaków pod stelaże (samych wieszaków bez stelaży!!! (stelaże bardzo utrudniają natrysk pianki).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. W przypadku izolacji poddasza po jętkach (sufit), na jętkach muszą być zamontowane płyty (podłoga na stryszku nieużytkowym).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. W przypadku gdy w dachu zamontowane są okna połaciowe, warto wykonać obróbkę tych że okien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Wszystkie instalacje np. (rury, kominki wentylacje, rekuperacja, klimatyzacja, instalacje elektryczne, itp.)które mają być umieszczone przy połaci lub w połaci dachowej powinny być wykonane przed natryskiem pianki.