JAK PRZYGOTOWAĆ PODDASZE POD NATRYSK PIANKI

Zalecane czynności przed aplikacją pianki:

1. Koniecznie trzeba zaślepić wszelkie otwory którymi przy natrysku może wydostać się pianka za zewnątrz budynku. W szczególności otwory pomiędzy murłatą a połacią dachu czy otwory między ścianami szczytowymi a połacią dachu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Zaleca się zamontowanie wieszaków pod stelaże (samych wieszaków bez stelaży!!! (stelaże znaczmie utrudniają natrysk pianki).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. W przypadku izolacji sufitów, stropów  musi być wykonane podłoże na które będziemy natryskiwać piankę. Np. tak jak na zdjęciu poniżej, na legary (jętki) muszą być zamontowane płyty czyli powierzchnia na którą będziemy natryskiwać piankę).

4. W przypadku gdy w dachu zamontowane są okna połaciowe, warto wykonać obróbkę tych że okien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Instalacje (rury, kominki wentylacje, rekuperacja, klimatyzacja, instalacje elektryczne, itp.) które mają być umieszczone przy połaci lub w połaci dachowe w większości powinny być wykonane przed natryskiem pianki.