PIANKI PUR

Mianem poliuretanów lub polimerów uretanowych zwykło się określać tworzywa wielkocząsteczkowe powstające w wyniku reakcji di-
i poliizocyjanianów z poliolami jak też w wyniku reakcji z innymi związkami zawierającymi aktywny atom wodoru oraz reakcji samych izocianianów ze sobą wskutek użycia katalizatorów.

Mnogość reakcji i surowców pozwala na nieskończone modyfikacje własności poliuretanów. Można otrzymywać tworzywa sztywne, półsztywne, miękkie, integralne, powłoki, kleje, w postaci litej (gęstość do 1100 kg/m3) jak i spienione (gęstość od 8 do 800 kg/m3).
Pianka poliuretanowa to system dwóch komponentów:

 • Poliol – są to związki oligomeryczne zakończone grupami hydroksylowymi (-OH). Polieterole, poliestrole, oligomery węglowodorowe. Jako drugi składnik systemu standardowo zwanym składnikiem A, który jest mieszaniną polioli czyli związków z grupą funkcyjną OH, stabilizatorów silikonowych, poroforów (środków spieniających), katalizatorów, środków zmieniających palność i lepkość.
 • Izocyjanian – posiadające grupę funkcyjną (-NCO), jako jeden ze składników systemu standardowo zwanym składnikiem B.TDI (diizocjanian toluilenu).MDI (diizocjanian difenylometanu).PMDI (polimeryczny diizocjanian difenylometanu).Oba składniki po wstępnym przygotowaniu transportowane są do Reaktora, który podgrzewa ją do temperatury 30 – 70ºC. Pod ciśnieniem 60-140 bar w stosunku objętościowym 1:1 podgrzewanymi wężami trafiają do głowicy mieszającej. W wyniku zmieszania składników zachodzą reakcje chemiczne powodujące spienienie i otrzymanie materiału izolującego na podłożu. Proces natrysku polega na równomiernym naniesieniu piany na podłoże. W ciągu kilku sekund piana wzrasta i utwardza się, tworząc monolityczną izolację.Zmieniające się przepisy prawne oraz konieczność oszczędzania energii elektrycznej wymuszają poszukiwanie coraz doskonalszych materiałów izolacyjnych. Rynek materiałów budowlanych oferuje wiele materiałów izolacyjnych:
 • styropian
 • wełna mineralna
 • włókna celulozowa
 • materiały drewnopodobne, itp.

Bez wątpienia z pośród wszystkich materiałów izolacyjnych dostępnych na rynku, pianki poliuretanowe charakteryzują się najniższym współczynnikiem przenikania ciepła – tym samym grubość warstwy izolującej potrzebna do uzyskania tego samego współczynnika przewodzenia ciepła jest najmniejsza Rys. 1.

izolacje pianką poliuretanową leszno
Natrysk piany poliuretanowej spełnia funkcję izolacji termicznej, akustycznej, hydroizolacji oraz konstrukcyjno-wzmacniającej.
Podstawowe zalety izolacji piankami poliuretanowymi:

 • najniższa wartość współczynnika przewodzenia ciepła wśród izolacji stosowanych w budownictwie λD = 0,018-0,039 W/mK (niezmienny w czasie)
 • niższe koszty ogrzewania i klimatyzacji
 • doskonała izolacyjność akustyczna
 • tworzy monolityczną warstwę izolacyjną, eliminując wszystkie mostki termiczne – szczeliny
 • zalety konstrukcyjno-wzmacniające
 • bardzo dobra przyczepność do różnego rodzaju podłoży
 • duża trwałość i odporność na czynniki chemiczne
 • nieszkodliwa dla zdrowia i środowiska
 • pianki zamkniętokomórkowe mają bardzo małą chłonność wody < 3% objętości (hydroizolator)
 • pianki otwartokomórkowe są paroprzepuszczalne
 • odporne na działanie gryzoni, ptaków i insektów
 • odporność na działanie pleśni i grzybów
 • zastosowanie w szerokim zakresie temperatur od –50ºC do + 100ºC.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.