Natryskowe.eu

Technologia

Technologia przetwórstwa systemów poliuretanowych i polimocznikowych odbywa się przy pomocy specjalistycznych maszyn wysokociśnieniowo-spieniających. Maszyna wysokociśnieniowo-spieniająca składa się z kilku współpracujących jednocześnie ze sobą urządzeń w skład których wchodzi:

Dozownik (reactor) – serce maszyny sterujące pracą i parametrami reaktora oraz urządzeń współpracujących z reaktorem. Głównymi zadaniami reaktora jest wytworzenie wysokiego ciśnienia komponentów do 240 bar, następnie przeniesienie komponentów pod wysokim ciśnieniem na węże transmisyjne. Kolejnym ważnym zadaniem jest podgrzewanie przez bloki grzewcze komponentów do zadanej temperatury Rys. poz 1.

Pompy beczkowe – mają za zadanie transportowanie komponentów z beczek do reaktora Rys. poz. 5

Węże transmisyjne – służą do transmisji oraz podgrzewania komponentów pod wysokim ciśnieniem Rys. poz. 2.

Węże końcowe – służą do transmisji oraz podgrzewania komponentów pod wysokim ciśnieniem do głowicy natryskowej, wyposażone w czujniki temperatury Rys. poz. 3.

Głowica natryskowa – ostatnie ogniwo ale bardzo ważne, to od niego w dużej mierze będzie zależeć jakość naszego finalnego produktu. Głównym zadaniem głowicy natryskowej jest wymieszanie komponentów oraz natrysk na żądaną powierzchnię Rys. poz. 4.

Mieszadło beczkowe – jednym z podstawowych kryteriów uzyskania dobrej jakości pianki poliuretanowej jest dokładne wymieszanie jednego ze składników systemu jakim jest Poliol, do tego celu wykorzystywane jest mieszadło beczkowe Rys. poz. 6.

Kompresor – podczas natrysku kompresor spełnia kilka zadań: w przypadku reaktorów pneumatycznych powietrze z kompresora (niskie ciśnienie) niezbędne do wytworzenia wysokiego ciśnienia przez silnik pneumatyczny reaktora, sprężone powietrze kompresora napędza pompy beczkowe, zmieszanie komponentów i natrysk odbywa się przy sprężonego powietrza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

technologiarys1

Zastosowany jak wyżej zespół urządzeń przy nastawieniu odpowiednich parametrów (temperatura bloków grzewczych reactora oraz węży, ciśnienia robocze) muszą umożliwiać uzyskanie dobrego wymieszania oraz równomiernego rozpylenia mieszaniny reakcyjnej. Natryskiwana powierzchnia powinna być całkowicie sucha i odtłuszczona. W przypadku niektórych pokrywanych tworzyw powierzchnię należy odpowiednio przygotować w celu uzyskania dobrej adhezji powłoki.

Poliuretany dzięki swoim znakomitym właściwościom materiałowym, termoizolacyjnym, akustycznym, hydroizolacyjnym czy konstrukcyjno-wzmacniającym, znajdują zastosowanie w każdej gałęzi przemysłu i życia codziennego.

Często kupując jakiś produkt nie zastanawiamy się wytworem jakich komponentów jest on wyprodukowany, i tutaj po chwili zastanowienia każdy z nas może powiedzieć, że poliuretany są wszędzie:

 • opakowania do przechowywania artykułów spożywczych
 • gąbki do mycia naczyń i ciała
 • kosmetyki
 • obuwie oraz odzież
 • narzędzia i urządzenia ogólnego przeznaczenia
 • meble
 • deska kokpitu w samochodzie, siedzenia, fotele, zderzaki
 • farby i lakiery
 • izolacje lodówek i zamrażalników to tylko mały wycinek możliwych zastosowań poliuretanu.

Nie ma innego tworzywa sztucznego, które można zastosować w tak wielu gałęziach przemysłu.

Natrysk piany poliuretanowej spełnia funkcję izolacji termicznej, akustycznej, hydroizolacji oraz konstrukcyjno-wzmacniającej.
Podstawowe zalety izolacji piankami poliuretanowymi:

 • najniższa wartość współczynnika przewodzenia ciepła wśród izolacji stosowanych w budownictwie λD = 0,018-0,039 W/mK (niezmienny w czasie)
 • niższe koszty ogrzewania i klimatyzacji
 • doskonała izolacyjność akustyczna
 • tworzy monolityczną warstwę izolacyjną, eliminując wszystkie mostki termiczne – szczeliny
 • zalety konstrukcyjno-wzmacniające
 • bardzo dobra przyczepność do różnego rodzaju podłoży
 • duża trwałość i odporność na czynniki chemiczne
 • nieszkodliwa dla zdrowia i środowiska
 • pianki zamkniętokomórkowe mają bardzo małą chłonność wody < 3% objętości (hydroizolator)
 • pianki otwartokomórkowe są paroprzepuszczalne
 • odporne na działanie gryzoni, ptaków i insektów
 • odporność na działanie pleśni i grzybów
 • zastosowanie w szerokim zakresie temperatur od –50ºC do + 100ºC.