Natryskowe.eu

IZOLACJA KONTENERA MORSKIEGO z przeznaczeniem na mroźnie pianką zmkniętokomórkową o grubości pianki 10 cm.
Doskonała izolacja:
termiczna,
akustyczna,
antyskropleniowa.