Natryskowe.eu

IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH

Aby ściany fundamentowe nie nasiąkały wodą i nie wytracały ciepła przenikającego od strony pomieszczeń konieczna jest ich doskonała izolacja.

Z uwagi na niskie temperatury oraz dużą wilgotność zima nie jest okresem sprzyjającym na wykonanie izolacji na zewnątrz jednak na prośbę inwestora podjęliśmy wyzwanie i wykonaliśmy izolację ścian fundamentowych starego budynku biurowego. Przed wykonaniem izolacji ściany fundamentowe zostały odkopane na głębokość 3 m (do ław fundamentowych), ściany zostały osuszone oraz oczyszczone z luźnych osadów. Z uwagi na zbyt niskie temperatury oraz ryzyko zamoknięcia ścian nad całym wykopem zostało wykonane zadaszenie na czas wykonania izolacji. Dzięki wykonanemu zadaszeniu byliśmy w stanie dogrzać nagrzewnicami ściany z temperatury ˗ 6°C do niezbędnego minimum + 5°C jak również uchroniło nas przed opadem śniegu a w konsekwencji zamoknięciem ścian. W dwa dni wykonaliśmy izolację 300m2 ścian fundamentowych o grubości 6 cm.

Izolacja ścian fundamentowych jest jedną z najważniejszych operacji podczas budowy każdego obiektu budowlanego. Dobrze wykonana izolacja fundamentów powinna zabezpieczać zarówno termicznie jak i hydro izolacyjnie. Źle wykonana izolacja fundamentów w konsekwencji może powodować przemarzanie jak i zawilgocenie ścian fundamentowych a w wyniku podciągu kapilarnego również zawilgocenie ścian nadziemnych.