Natryskowe.eu

LUBIN – Pol Miedź Trans

Zabezpieczenie antykorozyjne i hydroizolacyjne płynnymi membranami poliuretanowymi dachu z blachy trapezowej.

Postępująca korozja doprowadziła do przekorodowania blachy co skutkowało przeciekaniem i zalewaniem znajdujących się poniżej pomieszczeń biurowych.

Prace polegały na:

– przygotowaniu powierzchni,

– zabezpieczeniu antykorozyjnym,

– zabezpieczeniu hydroizolacyjnym płynną membraną poliuretanową,

– zabezpieczeniu powłoką alifatyczną w 100% odporną na promieniowanie UV.