Natryskowe.eu

TAK PROFESJONALNIE TO TYLKO TETERA IZOLACJE

25 cm pianki otwartokomórkowej między krokwiami.  Po zabudowie dobite belki będą spełniać funkcję ozdobną.